Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Thông báo

Tb tuyển sinh vào lớp 10 tpht chuyên võ ... Số báo danh khối 6 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 7 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 8 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 9 kỳ thi kết thúc ...

CLIP

Chưa có video ...

Liên Kết Nhanh

Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 5, 162, 387 lần

Đang online: 59 người

Chi bộ Đảng

Sắp xếp tin
 • Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20   

  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20

  Ngày 31-3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã tổ chức hội nghị lần thứ 20, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I, bàn nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu quý II-2014; nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2013 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và một số nội dung công tác khác.
 • THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp và lịch tổ chức nghi lễ   

  THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp và lịch tổ chức nghi lễ

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã ra Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần...
 • Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ   

  Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

  Trải qua 83 năm hình thành và phát triển (1930 - 2013) Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xây dựng và chỉ đạo bởi 12 đồng chí Tổng bí thư. Từ người sáng lập là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đến nay là đồng chí Nguyễn Phú Trọng
 • Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước   

  Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước

  Sau hơn 30 năm bôn ba, đến năm 1941, Người đã trở về Việt Nam, thành lập Mặt trận Việt Minh, từ đây Người là Hồ Chí Minh, trực tiếp lãnh đạo Đảng Cộng Sản Đông Dương và phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một trang mới cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng   

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, ở một nước nông nghiệp lạc hậu, hơn 90% là nông dân, giai cấp công nhân mới hình thành, chưa thật sự là đội ngũ công nhân công nghiệp lớn, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành công lớn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Bằng những bước đi và phương pháp sáng tạo, Người đã quan tâm đến việc huấn luyện cán bộ, lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, như Người đã báo cáo với Quốc tế
 • Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930   

  Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930

  Cuối thế kỷ XIX, sau khi bình định xong Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay thực thi các chính sách thực dân hà khắc, biến nước ta từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
 • Bản Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ trường THCS Số 1 Nam Lý trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015   

  Bản Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ trường THCS Số 1 Nam Lý trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

  Ban chấp hành chi bộ trường THCS số 1 Nam Lý do Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2010-2012 bầu ra gồm 03 đồng chí. Ban chi uỷ đều là các đồng chí lãnh đạo cơ quan, kiêm nhiệm công tác Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, BCH đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2012 như báo cáo của Ban chấp hành đã trình bày trước Đại hội. BCH xin kiểm điểm trước Đại hội về trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo hoạt động của nhiệm kỳ
 • Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ Quảng Bình   

  Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ Quảng Bình

  Ngày 03/02/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Tổ chức của Đảng cũng được xây dựng từ Trung ương đến cơ sở. Tại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, đồng chí Lê Viết Lượng xứ uỷ viên được xứ uỷ Trung kỳ giao nhiệm vụ xây dựng các tổ chức Đảng. Ở Quảng Bình ngày 24/4/1930 đồng chí Lê Viết Lượng đến ga Kẻ Rấy vận động chuyển Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành tổ chức Đảng Cộng sản. Đây là chi bộ cộng sản đầu tiên trên đất Quảng Bình.
 • Sơ lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   

  Sơ lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của dân tộc vào thời kỳ phát triển mới.
 • Danh sách Bộ Chính trị Khóa XI   

  Danh sách Bộ Chính trị Khóa XI

  Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thường gọi tắt là Bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.
 • Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá XI   

  Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá XI

  Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập để giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định một số vấn đề theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương. Ban Bí thư được bầu bởi Ban Chấp hành Trung ương. Thành phần Ban Bí thư gồm có Tổng Bí thư, một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số Ủy viên Bộ Chính trị (do Bộ C
 • ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   

  ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên p
Bản quyền thuộc về Trường THCS Số 1 Nam Lý.
Địa chỉ:TDP 10-P.Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Được quản lý và biên tập bởi Hoàng Công Hậu – Quản trị Công nghệ thông tin và Truyền thông nhà trường
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
© Phát triển bởi :VNPT Quảng Bình-Trung tâm CNTT

Mọi hành vi sao chép phải được sự đồng ý của ban quản trị.