Thông báo

Tb tuyển sinh vào lớp 10 tpht chuyên võ ... Số báo danh khối 6 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 7 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 8 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 9 kỳ thi kết thúc ...

Danh mục chính

CLIP

Chưa có video ...

Liên Kết Nhanh

Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 5, 212, 251 lần

Đang online: 1 người

TKB Khối 9

Thời khóa biểu Khối 9 (Buổi sáng)

8/23/2019 5:38:35 PM
Áp dụng từ ngày 26/08/2019

 

Thời khóa biểu Khối 9 (Buổi sáng)

Áp dụng từ ngày 26/08/2019

Ngày Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 TD - Chuyên Sử - Lan Lí - Thủy C.nghệ - M. Hà Tin - M. Ly
3 Văn - Thanh M.thuật - Anh MT Sử - Lan Toán - Huân TD - Chính
4 Văn - Thanh TD - Chuyên TD - Chính Toán - Huân Ng.ngữ - L. Dương
5 Toán - Thảo Tin - Phúc GDCD - P. Nga Văn - Thanh Toán - Trà
Thứ 3 1 Tin - Phúc Văn - H.Anh C.nghệ - M. Hà Địa - Thương Văn - Niềm
2 Địa - L. Hoa Văn - H.Anh TD - Chính Văn - Thanh Toán - Trà
3 TD - Chuyên Ng.ngữ - N.Phương Sinh - T. Hoa Ng.ngữ - Tr. Nga Hóa - Tình
4 Văn - Thanh Sinh - T. Hoa Ng.ngữ - Tr. Nga Toán - Huân Địa - Thương
5 Ng.ngữ - Tr. Nga Hóa - M.Phương Tin - M. Ly GDCD - P. Nga Sinh - T. Hoa
Thứ 4 1 Văn - Thanh Hóa - M.Phương Toán - Trang Sử - Lan Địa - Thương
2 Hóa - M.Phương GDCD - P. Nga M.thuật - Anh MT TD - Chính C.nghệ - M. Hà
3 Địa - L. Hoa C.nghệ - M. Hà Văn - H.Anh Văn - Thanh Ng.ngữ - L. Dương
4 Ng.ngữ - Tr. Nga Toán - K.Phương Văn - H.Anh Văn - Thanh Sử - Lan
5 Sinh - T. Hoa Toán - K.Phương Hóa - M.Phương Ng.ngữ - Tr. Nga Lí - Thủy
Thứ 5 1 Toán - Thảo Địa - L. Hoa Văn - H.Anh Hóa - Tình Văn - Niềm
2 C.nghệ - M. Hà TD - Chuyên Toán - Trang TD - Chính Hóa - Tình
3 GDCD - P. Nga Ng.ngữ - N.Phương Địa - L. Hoa M.thuật - Anh MT Lí - Thủy
4 Ng.ngữ - Tr. Nga Lí - T. Dương Sinh - T. Hoa Tin - M. Ly M.thuật - Anh MT
5 Lí - T. Dương Văn - H.Anh Ng.ngữ - Tr. Nga Toán - Huân Toán - Trà
Thứ 6 1 Sử - Lan Toán - K.Phương Địa - L. Hoa Lí - Thủy Toán - Trà
2 Hóa - M.Phương Toán - K.Phương Văn - H.Anh Văn - Thanh TD - Chính
3 Toán - Thảo Sinh - T. Hoa Lí - Thủy Tin - M. Ly Văn - Niềm
4 Văn - Thanh Văn - H.Anh Ng.ngữ - Tr. Nga Sinh - T. Hoa GDCD - P. Nga
5 Lí - T. Dương Tin - Phúc Tin - M. Ly Ng.ngữ - Tr. Nga Sinh - T. Hoa
Thứ 7 1 Tin - Phúc Ng.ngữ - N.Phương Hóa - M.Phương Lí - Thủy Tin - M. Ly
2 Sinh - T. Hoa Văn - H.Anh Toán - Trang Địa - Thương Ng.ngữ - L. Dương
3 Toán - Thảo Lí - T. Dương Toán - Trang Sinh - T. Hoa Văn - Niềm
4 M.thuật - Anh MT Địa - L. Hoa Văn - H.Anh Hóa - Tình Văn - Niềm
5 SH - P. Nga SH - K.Phương SH - Trang SH - Huân SH - Tình

 

Các Tin đã đăng
Bản quyền thuộc về Trường THCS Số 1 Nam Lý.
Địa chỉ:TDP 10-P.Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Được quản lý và biên tập bởi Hoàng Công Hậu – Quản trị Công nghệ thông tin và Truyền thông nhà trường
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
© Phát triển bởi :VNPT Quảng Bình-Trung tâm CNTT

Mọi hành vi sao chép phải được sự đồng ý của ban quản trị.