Thông báo

Tb tuyển sinh vào lớp 10 tpht chuyên võ ... Số báo danh khối 6 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 7 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 8 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 9 kỳ thi kết thúc ...

Danh mục chính

CLIP

Chưa có video ...

Liên Kết Nhanh

Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 5, 212, 236 lần

Đang online: 2 người

TKB Khối 8

Thời khóa biểu Khối 8 (Buổi sáng)

8/23/2019 5:36:32 PM
Áp dụng từ ngày 26/08/2019

 

Thời khóa biểu Khối 8 (Buổi sáng)

Áp dụng từ ngày 26/08/2019

Ngày Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 TD - Chính Lí - T. Dương Sinh - M.Phương C.nghệ - Tr.Thắm Ng.ngữ - N.Phương Ng.ngữ - B.Anh
3 Văn - H.Anh Hóa - Th.Nga Toán - Minh Sinh - M.Phương Sinh - Dung Văn - Nghĩa
4 Văn - H.Anh Tin - T. Dương Toán - Minh Toán - Hường Toán - K.Phương Văn - Nghĩa
5 Sử - Lan Ng.ngữ - Ước Tin - M. Ly Toán - Hường Toán - K.Phương M.thuật - Anh MT
Thứ 3 1 TD - Chính Sử - Lan Ng.ngữ - B.Anh Nhạc - T.Anh Hóa - Tình Văn - Nghĩa
2 Tin - T. Dương Nhạc - Thái Nhạc - T.Anh Ng.ngữ - N.Phương M.thuật - Anh MT Sinh - M.Phương
3 GDCD - P. Nga TD - Chính Sinh - M.Phương Văn - Nghĩa Sử - Lan Toán - P.Thắm
4 C.nghệ - M. Hà GDCD - P. Nga Văn - Hà V Văn - Nghĩa Địa - L. Hoa Sử - Lan
5 Sinh - Dung Toán - Hường Văn - Hà V Địa - L. Hoa Văn - Thanh Tin - Huân
Thứ 4 1 Nhạc - Thái Toán - Hường Toán - Minh Văn - Nghĩa Toán - K.Phương TD - Chính
2 Ng.ngữ - Ước Sinh - Dung Văn - Hà V Toán - Hường Tin - Huân Nhạc - T.Anh
3 Sinh - Dung Văn - Nghĩa Ng.ngữ - B.Anh TD - Chính GDCD - P. Nga Toán - P.Thắm
4 Toán - Huân Địa - L. Hoa TD - Chính Sinh - M.Phương Lí - Thủy Hóa - Tình
5 Sử - Lan C.nghệ - M. Hà Địa - L. Hoa M.thuật - Anh MT Hóa - Tình Tin - Huân
Thứ 5 1 Tin - T. Dương TD - Chính C.nghệ - M. Hà Văn - Nghĩa Nhạc - T.Anh C.nghệ - Tr.Thắm
2 Văn - H.Anh Văn - Nghĩa Hóa - Th.Nga Sử - Lan Tin - Huân Ng.ngữ - B.Anh
3 Ng.ngữ - Ước C.nghệ - M. Hà Sử - Lan Tin - M. Ly TD - Chính Văn - Nghĩa
4 Toán - Huân Sử - Lan TD - Chính Ng.ngữ - N.Phương C.nghệ - Tr.Thắm Hóa - Tình
5 Lí - Thủy M.thuật - Anh MT Ng.ngữ - B.Anh C.nghệ - Tr.Thắm Ng.ngữ - N.Phương GDCD - P. Nga
Thứ 6 1 Văn - H.Anh Toán - Hường Tin - M. Ly Hóa - Th.Nga TD - Chính Sinh - M.Phương
2 Ng.ngữ - Ước Toán - Hường C.nghệ - M. Hà Tin - M. Ly Ng.ngữ - N.Phương Sử - Lan
3 Địa - L. Hoa Tin - T. Dương Toán - Minh Toán - Hường C.nghệ - Tr.Thắm TD - Chính
4 Hóa - M.Phương Ng.ngữ - Ước Hóa - Th.Nga TD - Chính Toán - K.Phương Lí - T. Dương
5 C.nghệ - M. Hà Hóa - Th.Nga M.thuật - Anh MT GDCD - P. Nga Văn - Thanh C.nghệ - Tr.Thắm
Thứ 7 1 M.thuật - Anh MT Sinh - Dung Văn - Hà V Sử - Lan Văn - Thanh Toán - P.Thắm
2 Hóa - M.Phương Ng.ngữ - Ước Lí - Thủy Lí - T. Dương Văn - Thanh Toán - P.Thắm
3 Toán - Huân Văn - Nghĩa Sử - Lan Hóa - Th.Nga Sinh - Dung Địa - L. Hoa
4 Toán - Huân Văn - Nghĩa GDCD - P. Nga Ng.ngữ - N.Phương Sử - Lan Ng.ngữ - B.Anh
5 SH - Thủy SH - L. Hoa SH - Hà V SH - Nghĩa SH - N.Phương SH - Tr.Thắm

 

Các Tin đã đăng
Bản quyền thuộc về Trường THCS Số 1 Nam Lý.
Địa chỉ:TDP 10-P.Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Được quản lý và biên tập bởi Hoàng Công Hậu – Quản trị Công nghệ thông tin và Truyền thông nhà trường
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
© Phát triển bởi :VNPT Quảng Bình-Trung tâm CNTT

Mọi hành vi sao chép phải được sự đồng ý của ban quản trị.