Thông báo

Tb tuyển sinh vào lớp 10 tpht chuyên võ ... Số báo danh khối 6 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 7 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 8 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 9 kỳ thi kết thúc ...

Danh mục chính

CLIP

Chưa có video ...

Liên Kết Nhanh

Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 5, 212, 245 lần

Đang online: 11 người

TKB Khối 7

Thời khóa biểu Khối 7 (Buổi sáng)

8/23/2019 5:33:31 PM
Áp dụng từ ngày 26/08/2019

Thời khóa biểu Khối 7 (Buổi sáng)

Áp dụng từ ngày 26/08/2019

Ngày Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Ng.ngữ - L. Dương Toán - Thảo Sinh - Th.Nga Ng.ngữ - Ước Địa - Thương Lí - Trang
3 Tin - M. Ly Toán - Thảo Văn - Niềm TD - M. Hà Lí - Trang Địa - Thương
4 Văn - Hà V M.thuật - Anh MT Văn - Niềm GDCD - P. Nga Toán - P.Thắm Tin - M. Ly
5 Văn - Hà V Sinh - Th.Nga Địa - Thương Toán - P.Thắm Nhạc - Thái GDCD - Nghĩa
Thứ 3 1 Toán - Minh Lí - T. Dương TD - Chuyên C.nghệ - Tr.Thắm Tin - M. Ly Văn - Điệp
2 Toán - Minh Toán - Thảo Tin - M. Ly Văn - Niềm C.nghệ - Tr.Thắm Văn - Điệp
3 M.thuật - Anh MT Tin - M. Ly Toán - Thảo Sinh - Th.Nga Văn - Niềm TD - M. Hà
4 Tin - M. Ly Ng.ngữ - L. Dương Sinh - Th.Nga Nhạc - Thái Toán - P.Thắm Toán - Minh
5 Ng.ngữ - L. Dương Sử - Xuyên M.thuật - Anh MT Địa - Thương Toán - P.Thắm Ng.ngữ - Hà A
Thứ 4 1 Văn - Hà V Ng.ngữ - L. Dương Văn - Niềm Tin - M. Ly TD - M. Hà Văn - Điệp
2 Toán - Minh Sinh - Th.Nga Nhạc - Thái Văn - Niềm GDCD - Nghĩa Tin - M. Ly
3 Sử - Xuyên Văn - Hà V TD - Chuyên Ng.ngữ - Ước Tin - M. Ly Sinh - Th.Nga
4 Địa - Thương Sử - Xuyên Ng.ngữ - Ước Sinh - Th.Nga M.thuật - Anh MT Toán - Minh
5 GDCD - P. Nga Địa - Thương Tin - M. Ly Toán - P.Thắm Sinh - Th.Nga Nhạc - Thái
Thứ 5 1 Địa - Thương Ng.ngữ - L. Dương Ng.ngữ - Ước M.thuật - Anh MT Sinh - Th.Nga Toán - Minh
2 C.nghệ - Tr.Thắm Địa - Thương Toán - Thảo Tin - M. Ly Văn - Niềm Toán - Minh
3 TD - Chuyên Toán - Thảo Địa - Thương Lí - T. Dương Văn - Niềm Sinh - Th.Nga
4 Lí - Trang TD - Chuyên Sử - Xuyên Địa - Thương Ng.ngữ - Linh TD - M. Hà
5            
Thứ 6 1 TD - Chuyên Nhạc - Thái Sử - Xuyên Toán - P.Thắm Văn - Niềm C.nghệ - Tr.Thắm
2 Toán - Minh Văn - Hà V Văn - Niềm Toán - P.Thắm Sử - Xuyên Ng.ngữ - Hà A
3 Sinh - Th.Nga GDCD - P. Nga Ng.ngữ - Ước Sử - Xuyên TD - M. Hà M.thuật - Anh MT
4 Văn - Hà V TD - Chuyên Toán - Thảo TD - M. Hà Ng.ngữ - Linh Sử - Xuyên
5            
Thứ 7 1 Sử - Xuyên C.nghệ - Tr.Thắm Lí - Trang Văn - Niềm Ng.ngữ - Linh Ng.ngữ - Hà A
2 Sinh - Th.Nga Tin - M. Ly Toán - Thảo Văn - Niềm Sử - Xuyên Văn - Điệp
3 Ng.ngữ - L. Dương Văn - Hà V GDCD - P. Nga Sử - Xuyên Toán - P.Thắm Địa - Thương
4 Nhạc - Thái Văn - Hà V C.nghệ - Tr.Thắm Ng.ngữ - Ước Địa - Thương Sử - Xuyên
5 SH - L. Dương SH - Thảo SH - Ước SH - T. Dương SH - Thương SH - Hà A

 

Các Tin đã đăng
Bản quyền thuộc về Trường THCS Số 1 Nam Lý.
Địa chỉ:TDP 10-P.Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Được quản lý và biên tập bởi Hoàng Công Hậu – Quản trị Công nghệ thông tin và Truyền thông nhà trường
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
© Phát triển bởi :VNPT Quảng Bình-Trung tâm CNTT

Mọi hành vi sao chép phải được sự đồng ý của ban quản trị.