Thông báo

Tb tuyển sinh vào lớp 10 tpht chuyên võ ... Danh sách hs thi học sinh giỏi lớp 9 ... Số báo danh khối 6 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 7 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 8 kỳ thi kết thúc ...

Danh mục chính

CLIP

Liên Kết Nhanh

Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 5, 123, 323 lần

Đang online: 160 người

Công đoàn Giáo dục

Từ Quốc tế Hiến chương đền ngày Nhà giáo Việt Nam

11/16/2018 12:29:26 PM
...Trong ngày 20/11, các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương...
Đội ngũ nhà giáo THCS Số 1 Nam Lý quyết gìn giữ lòng nhiệt huyết, tận tụy với sự nghiệp trồng người…

Vào tháng 7/1946, tại Paris (Pháp), một tổ chức Quốc tế của các nhà giáo tiến bộ đã lập nên Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo dục (Fédertion International Syndicale des Enseignants - viết tắt là F.I.S.E).

Nǎm 1949 tại hội nghị Varsovie (thủ đô Ba Lan) FISE đã xây dựng bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống lại nền giáo dục tư sản, đấu tranh xóa bỏ nền giáo dục phong kiến, xây dựng nền giáo dục tiến bộ, bảo vệ những quyền lợi vật chất lẫn tinh thần chính đáng của nghề dạy học và của các nhà giáo trên toàn thế giới, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.

Tại Việt Nam, Công đoàn Giáo dục được thành lập vào ngày 22/07/1951 và từng bước có những đóng góp tích cực vào công cuộc kháng chiến của dân tộc. Gần như ngay lập tức, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có mối quan hệ mật thiết với FISE để tranh thủ các diễn đàn quốc tế nhằm tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc, thực dân xâm lược đối với đồng báo Việt Nam nói chung và đối với giáo viên, học sinh nói riêng. Đồng thời giới thiệu những thành tích của nền Giáo dục Cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của giáo dục thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Hai năm sau (mùa Xuân năm 1953), Công đoàn Ciáo dục Việt Nam đã được kết nạp làm thành viên của FISE và được mời dự Hội nghị của FISE tại Vienne (thủ đô nước Áo). Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn.

Sau khi trở về từ Hội nghị của FISE (tổ chức từ ngày 26 đến 30/8/1957 tại thủ đô Vacxava với 57 quốc gia tham dự), Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Tại Hội nghị này, FISE đã quyết định lấy ngày 20/11/1958 làm ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo". Đây cũng là lần đầu tiên hoạt động hiến chương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta. Những nǎm sau đó, hoạt động này còn được tổ chức ngay tại các vùng giải phóng ở miền Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ niệm 20/11, các cơ quan, tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nhà giáo trong vùng tạm chiếm, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của anh chị em, giáo viên kháng chiến.

Sau ngày đất nước được thống nhất, tập thể các nhà giáo Việt Nam luôn đoàn kết nhất trí xây dựng nền giáo dục theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Ý nghĩa của quốc tế hiến chương các nhà giáo đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử với những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam. Song ngày 20/11 đã trở thành truyền thống với mọi nội dung của giáo dục Việt Nam nói riêng cũng như nhân dân Việt Nam ta nói chung.

Chính vì thế theo đề nghị của ngành Giáo dục ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam. Nội dung quyết định có những điều khoản cơ bản sau:

Điều 1: Từ nay hàng nǎm sẽ lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Điều 2: Để ngày 20/11 có ý nghĩa thiết thực, hàng nǎm, từ tháng 10, các cấp chính quyền và toàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cấp thiết tiếp tục thực hiện nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và nǎng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình.

Điều 3: Việc tổ chức ngày 20/11 hàng nǎm do Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng các cấp chủ trì, có sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Các cấp, các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thǎm hỏi giáo viên, tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích.

Việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực, tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Điều 4: Trong ngày 20/11, các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương….

Hoàng Công Hậu

Bản quyền thuộc về Trường THCS Số 1 Nam Lý.
Địa chỉ:TDP 10-P.Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Được quản lý và biên tập bởi Hoàng Công Hậu – Quản trị Công nghệ thông tin và Truyền thông nhà trường
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
© Phát triển bởi :VNPT Quảng Bình-Trung tâm CNTT

Mọi hành vi sao chép phải được sự đồng ý của ban quản trị.