Thông báo

Tb tuyển sinh vào lớp 10 tpht chuyên võ ... Danh sách hs thi học sinh giỏi lớp 9 ... Số báo danh khối 6 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 7 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 8 kỳ thi kết thúc ...

Danh mục chính

CLIP

Liên Kết Nhanh

Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 5, 123, 289 lần

Đang online: 126 người

Cơ cấu tổ chức

Danh sách CB-GV&NV năm học 2013 - 2014

8/23/2013 12:13:00 PM
Hội đồng Sư phạm gồm có 49 cán bộ, giáo viên và nhân viên do ông Phan Xuân Trường (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường) làm chủ tịch. Hội đồng được phân bố vào 5 tổ chuyên môn: Văn - Sử, Toán - Lý, Sinh - Hóa, Ngoại ngữ và Văn phòng

  Click chuột vào icon "Click Here" để xem thông tin đầy đủ!

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Danh hiệu

Chức vụ công tác

Chi tiết

01

Phan Xuân

Trường

18.05.1958

GVG & CSTĐ    cấp Tỉnh

Bí thư Chi bộ;
Hiệu trưởng nhà trường;
Chủ tịch HĐ Sư phạm.

 

02

Hà Thị Thanh

Xuân

12.02.1960

GVG & CSTĐ    cấp Tỉnh

Phó Bí thư Chi bộ;
Phó Hiệu trưởng;
Chủ tịch Công đoàn.

 

03

Lưu T. Thu

Anh

08.06.1960

Giáo viên Giỏi     cấp Cơ sở

Giáo viên Toán, Lý;
GVCN lớp 7.5.

 

04

Võ Tuấn

Anh

15.02.1986

Lao động Tiên tiến

TPT Đội TNTP HCM;
Giáo viên Âm nhạc.

 

05

Bạch Đình

Chính

02.09.1982

GVG cấp Tỉnh, CSTĐ cấp Cơ sở

Giáo viên Thể dục.

 

06

Ngô T. Hồng

Chuyên

27.11.1967

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Thể dục.

 

07

Nguyễn Hải

Chuyên

26.03.1977

Lao động Tiên tiến

Kế toán trường học.

 

08

Nguyễn Thị

Cúc

15.10.1969

GVG & CSTĐ     cấp Tỉnh

Giáo viên Tiếng Anh;
GVCN lớp 7.3; TTND

 

09

Nguyễn Hữu

Điệp

20.02.1980

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Ngữ văn.

 

10

Lương Thị

06.12.1960

Lao động Tiên tiến (Chi tiết)

Giáo viên Văn,Sử

 

11

Nguyễn Thu

Hằng

25.08.1962

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Ngữ văn

 

12

Hoàng Công

Hậu

06.05.1989

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Văn, Sử
Biên tập Website
Quản lý TT trực tuyến.

 

13

Lâm Thị

Hoa

15.12.1961

GVG & CSTĐ   cấp Tỉnh

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh;
Giáo viên Tiếng Anh; TTND.

 

14

Phạm T.Phương

Hòa

20.12.1959

GVG & CSTĐ   cấp Tỉnh

P.Tổ trưởng tổ Văn-Sử;
Giáo viên Ngữ văn;
GVCN lớp 9.3.

 

15

Mai Thị

Hòe

25.02.1960

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Địa lí;
GVCN lớp 6.5.

 

16

Nguyễn Thành

Huân

09.01.1986

GVG cấp Tỉnh, CSTĐ cấp Cơ sở

Giáo viên Toán, Tin

 

17

Cái Thị Xuân

Hường

11.11.1960

Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh

Giáo viên Vật lý.

 

18

Trần Thị Hồng

Lan

20.04.1970

GVG & CSTĐ   cấp Tỉnh

Giáo viên Lịch sử;
UVBCH Công đoàn;
GVCN lớp 8.3.

 

19

Phạm Thị

Lệ

12.02.1960

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Sinh học;
GVCN lớp 7.1.

 

20

Nguyễn Thị

Liễu

06.10.1961

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Toán;

GVCN lớp 8.5.

 

21

Nguyễn Thành

Lương

01.01.1959

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Toán, Lý.

 

22

Trương T.Hồng

Lựu

11.07.1978

GVG & CSTĐ   cấp Cơ sở

Giáo viên Tiếng Anh;
Bí thư BCH Chi Đoàn.

 

23

Nguyễn Thị

05.08.1961

GVG & CSTĐ   cấp Tỉnh

Ủy viên BCH Chi bộ;
Tổ trưởng tổ Văn - Sử
Giáo viên Lịch sử;
GVCN lớp 9.2.

 

24

Lê Thị Tuyết

Mai

13.09.1959

Giáo viên Thư viện Giỏi cấp Quốc gia

Giáo viên PT Thư viện.

 

25

Đinh T.Phương

Mai

04.07.1960

Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh

Tổ trưởng tổ Sinh-Hóa;
Giáo viên Địa lí.

 

26

Lê Thị Phương

Mai

25.08.1962

Lao động Tiên tiến

Tổ trưởng tổ Hành chính;
Thủ quĩ.

 

27

Võ Hoàng

Minh

07.05.1984

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Toán, Tin học;
GVCN lớp 8.1.

 

28

Phan T.Phương

Nga

01.10.1980

GVG & CSTĐ   cấp Cơ sở

Giáo viên Giáo dục CD;
GVCN lớp 7.2.

 

29

Đoàn Thị Ánh

Nguyệt

20.07.1980

GVG cấp Cơ sở

Giáo viên Toán, Tin học;
GVCN lớp 6.1.

 

30

Lý Quang

Nhân

08.07.1959

GVG & CSTĐ   cấp Tỉnh

Giáo viên Mỹ thuật.

 

31

Hoàng Ngọc

Như

28.08.1988

Lao động Tiên tiến

PT Y tế trường học

 

32

Khắc Thị

Niềm

10.10.1964

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Ngữ văn;
GVCN lớp 9.1

 

33

Nguyễn Thị Kim

Oanh

31.01.1961

GVG & CSTĐ   cấp Cơ sở

P.Tổ trưởng tổ Toán-Lý;
Giáo viên Toán;
GVCN lớp 6.3

 

34

Nguyễn Thị

Phâng

20.12.1960

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Sinh học.

 

35

Nguyễn T.Hồng

Phúc

05.09.1981

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Tin học;
Nhân viên PT Văn phòng

 

36

Trần Thị Minh

Phương

27.11.1980

GVG cấp Tỉnh, CSTĐ cấp Cơ sở

Giáo viên Hóa, Sinh.

 

37

Trần Thị Mỹ

Thái

05.11.1981

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Âm nhạc;
P.Bí thư BCH Chi Đoàn.

 

38

Trần Thị

Thắm

11.04.1977

GVG & CSTĐ   cấp Tỉnh

Giáo viên Công nghệ;
GVCN lớp 8.4.

 

39

Nguyễn Thị

Thanh

16.06.1968

GVG & CSTĐ   cấp Tỉnh

Giáo viên Ngữ văn.

 

40

Lê Thị Hồng

Thảo

14.12.1980

GVG cấp Tỉnh, CSTĐ cấp Cơ sở

Giáo viên Toán, Tin học;
GVCN lớp 7.4.

 

41

Nguyễn T.Thanh

Thủy

29.09.1959

GVG & CSTĐ   cấp Tỉnh

Tổ trưởng tổ Toán - Lý
Giáo viên Toán.

 

42

Lê Thị Ân

Tình

02.12.1979

GVG cấp Tỉnh, CSTĐ cấp Cơ sở

Giáo viên Hóa học.

 

43

Trần Thị Thanh

Trà

10.11.1979

GVG & CSTĐ   cấp Tỉnh

Giáo viên Toán, Vật Lý;
GVCN lớp 9.4.

 

44

Đặng Quang

Trung

02.02.1960

Lao động Tiên tiến

Giáo viên Toán, Lý.

 

45

Nguyễn Thị

Ước

20.09.1966

GVG & CSTĐ   cấp Cơ sở

Giáo viên Tiếng Anh;
GVCN lớp 6.2.

 

46

Trương T.Thanh

Hoa

14.06.1991

Không

Giáo viên Sinh học.

 

47

Trần Thị

Nga

01.01.1987

Không

Giáo viên Tiếng Anh.

 
Hoàng Công Hậu

Các Tin đã đăng

  Nội qui Trường THCS Số 1 Nam Lý 11/26/2012 3:18:06 AM

  Bộ máy tổ chức Nhà trường 9/14/2012 10:19:14 AM

Bản quyền thuộc về Trường THCS Số 1 Nam Lý.
Địa chỉ:TDP 10-P.Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Được quản lý và biên tập bởi Hoàng Công Hậu – Quản trị Công nghệ thông tin và Truyền thông nhà trường
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
© Phát triển bởi :VNPT Quảng Bình-Trung tâm CNTT

Mọi hành vi sao chép phải được sự đồng ý của ban quản trị.