Ảnh nổi bật

Ảnh flash

Chất lượng là danh dự
Không có học sinh kém, chỉ có học sinh chưa chăm
Vì một môi trường không có rác
Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống
Trường khang trang, lớp sạch đẹp
Nội qui học sinh
Cổng trường em an toàn giao thông
Nội qui nhà trường
Nội qui giáo viên
THCS Số 1 Nam Lý - Thầy mẫu mực, trò chăm ngoan
Phong trào xây dựng Trường học thân thiện, học sin
Triển khai cxacs phong trào thi đua
Trường học thân thiện, học sinh tích cực
Phối cảnh tổng thể nhà trường